یک هیات افغانی به ریاست وزیر خارجه فردا به اسلام آباد میرود

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستانقرار است فردا پنجشنبه (۲۲ اسد) یک هیات افغانستانی به ریاست وزیر امور خارجه کشور به اسلام آباد پاکستان سفر کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سفر در پی حملات شدید تروریستی اخیر در شهر کابل و به دنبال صحبت تلفنی رئیس جمهوری افغانستان با صدر اعظم و لوی درستیز قوای مسلح پاکستان صورت می گیرد.

آقای غنی در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان وعده داده بود که به مقامات آن کشور هدایت دهد تا یک برنامه عملی برای مقابله با تروریسم را تهیه کنند.

در این سفر، هیئت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن بحث با رهبری دولت پاکستان در مورد برنامه متذکره، پیام واضح دولت و مردم افغانستان را به جانب آن کشور بازگو خواهد کرد.

جمهوری اسلامی افغانستان معیار رابطه اش با جمهوری اسلامی پاکستان را منافع ملی افغانستان و در رأس آن امنیت و مصئونیت جان شهروندان کشور قرار داده و امید دارد که جانب پاکستان این معیار را در نظر گرفته و در راستای ابقای این روابط گام های عملی بردارد.

جمهوری اسلامی افغانستان به صورت واضح از جمهوری اسلامی پاکستان می خواهد که از پدیده تروریسم، در کشور خود و افغانستان تعریف یکسان ارائه کند.