یک هیئت بلند ربته چین به زودی وارد افغانستان خواهد شد

۱۱ عقرب ۱۳۹۳

یک هیئت عالی رتبه امنیتی چین به زودی وارد افغانستان شده و در رابطه با موضوعات امنیتی و تحکیم صلح و ثبات در کشور بحث و گفتگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت خارجه افغانستان روز شنبه، با انتشار اعلامیه ای گفته است که این موضوع را شین شی جی، شارژدافیر چین با معین این وزارت مطرح کرده است.

قرار است این هیات چینی نخست وارد پاکستان شود و در باره آوردن صلح و ثبات در افغانستان با مقامات پاکستانی مذاکره کند.

در اعلامیه آمده است که آقای شی جی در این مورد یاداشت ̎مهمی̎ به عتیق الله عاطف مل، معین اداری وزارت امور خارجه افغانستان سپرده است.

هنوز تاریخ دقیق این سفر معلوم نیست اما هیات چینی، عمدتا ماهیتی نظامی دارد و مذاکرات آنها در مورد آوردن صلح به افغانستان است.

افغانستان،

بلندربته

چین،

سفر،

هیئت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.