اسد ۲۰, ۱۳۹۹

یک نهاد خیریه به ۲۰۰ فامیل در ولایت قندوز کمک کرد

قندوزنهاد خیریه احسان در مرکز ولایت قندوز برای۲۰۰  فامیل متضرر کمک های بشر دوستانه را توزیع نمود .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  نهاد خیریه احسان به همکاری اعضا و همکاران جمعیت اصلاح نهاد جوانان مسلمان (نجم) در مرکز و ولایات کشور برای یک هفته کمپاین جمع آوری کمک ها را بخاطر دستگیری و همدردی با مردم متضرر و بیجا شده ولایت قند.ز، به راه انداخت.

در نتیجه کمک های جمع آوری شده از سوی شهروندان، دوصد فامیل متضرر تحت پوشش این کمک ها قرار گرفت .

کمک ها شامل آرد، برنج، روغن بود برای متضررین حادثه قندوز توزیع شد.