یک نهاد خیریه به ۲۰۰ فامیل در ولایت قندوز کمک کرد

قندوزنهاد خیریه احسان در مرکز ولایت قندوز برای۲۰۰  فامیل متضرر کمک های بشر دوستانه را توزیع نمود .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  نهاد خیریه احسان به همکاری اعضا و همکاران جمعیت اصلاح نهاد جوانان مسلمان (نجم) در مرکز و ولایات کشور برای یک هفته کمپاین جمع آوری کمک ها را بخاطر دستگیری و همدردی با مردم متضرر و بیجا شده ولایت قند.ز، به راه انداخت.

در نتیجه کمک های جمع آوری شده از سوی شهروندان، دوصد فامیل متضرر تحت پوشش این کمک ها قرار گرفت .

کمک ها شامل آرد، برنج، روغن بود برای متضررین حادثه قندوز توزیع شد.