یک نظامی والی بدخشان شد

CP0k4AeUcAA5ZEvبر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و با منظوری رئیس جمهور غنی، پاسوال احمد فیصل بیگزاد، به عنوان والی بدخشان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از وبسایت اداره مستقل ارگانهای محلی، پاسوال احمد فیصل بیگزاد داراى تحصیلات عالى و تجربۀ کافى در بخش حکومتدارى است.

این اداره گفته است که موصوف بعد از پیشنهاد به ریاست جمهوری، مورد تایید قرار گرفته و در بست مافوق رتبه، به جاى شاه ولى الله ادیب در سمت والی بدخشان ایفای وظیفه می کند.

بر اساس معلومات اداره مستقل ارگانهای محلی، بیگزاد باشنده قریۀ ختایان مربوطات شهر تالقان مرکز ولایت تخار است که پیش از این به حیث والى ولایت های فاریاب و تخار ایفای وظیفه کرده است.

گفتنی است که شاه ولی الله ادیب، پیش از این به عنوان سرپرست ولایت بدخشان حضور داشت و هنوز هم شمار زیادی از ولایت ها توسط سرپرست اداره می شوند.