یک نظامی والی بدخشان شد

۵ عقرب ۱۳۹۴

CP0k4AeUcAA5ZEvبر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی و با منظوری رئیس جمهور غنی، پاسوال احمد فیصل بیگزاد، به عنوان والی بدخشان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از وبسایت اداره مستقل ارگانهای محلی، پاسوال احمد فيصل بيگزاد داراى تحصيلات عالى و تجربۀ کافى در بخش حکومتدارى است.

این اداره گفته است که موصوف بعد از پیشنهاد به ریاست جمهوری، مورد تایید قرار گرفته و در بست مافوق رتبه، به جاى شاه ولى الله اديب در سمت والی بدخشان ایفای وظیفه می کند.

بر اساس معلومات اداره مستقل ارگانهای محلی، بيگزاد باشنده قريۀ ختايان مربوطات شهر تالقان مرکز ولايت تخار است که پیش از اين به حيث والى ولایت های فارياب و تخار ایفای وظیفه کرده است.

گفتنی است که شاه ولی الله ادیب، پیش از این به عنوان سرپرست ولایت بدخشان حضور داشت و هنوز هم شمار زیادی از ولایت ها توسط سرپرست اداره می شوند.

بدخشان ،

مستقل ،

نظامی ،

والی ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed