یک مرکز خالی نظامی توسط طالبان تخریب شد

1طالبان، مرکز نظامى تخلیه شده را در ولسوالى بغلان مرکزى ولایت بغلان، تصرف کرده و به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پولیس بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این مرکز نظامی در منطقه آبقول ولسوالی بغلان مرکزی، دیشب از سوی مخالفان مسلح به آتش کشیده شده است.

به گفته وی، این مرکز نظامی دو روز پیش از سوی نیروهای امنیتی تخلیه شده و تمام تجهیزات آن نیز به منطقه مورد نظر نیروهای امنیتی انتقال داده شده بود.

بر اساس معلومات منبع، نیروهای امنیتی دو روز پیش به دو کیلومتری این مرکز که از لحاظ استراتیژیک مهمتر است، نقل مکان کرده بودند و در این مرکز تنها دو برج خاکی و چوبی باقی مانده بود که از سوی مخالفان تخریب شده و آتش زده شده است.

بشارت اظهار داشت که تخریب و تصرف این مرکز از سوی مخالفان، چندان مهم نبوده و نمی تواند دستاوردی برای طالبان باشد.

گفتنى است که به تازگی بر اساس یک توافقنامه، منطقه دند غوری به طالبان مسلح واگذار شده بود.