اسد ۲۴, ۱۳۹۹

یک مرد در ولایت فاریاب بینی خانمش را برید

چاقومقامات محلی فاریاب در شمال کشور می گویند که یک مرد بینی خانم ۲۰ ساله اش را در ولسوالی غورماچ این ولایت با کارد برده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد در یکى از قریه هاى ولسوالى غورماچ ولایت فاریاب اتفاق افتاده است.

مقامات محلی می گویند که خانمی که بینی اش توسط شوهر بریده شده، “ریزه گل” نام دارد که شش سال از عروسى آن میگذرد و ثمره ازواج آنها یک دختر است.

این خانم جوان درشفاخانۀ افغان- تُرک در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بستری شده است.

وی میگوید که شوهرش بعد از یک سال از ایران به تازگى به خانه برگشته و همواره او را به بهانه هاى مختلف، لت و کوب و توهین و تحقیر میکرد.

این خانم به رسانه ها گفته است که شوهرم میخواست که مرا با تفنگچه بکشد، مگر فیر نشد؛ و او کارد را گرفت و بینى ام را برید.

در همین حال محمدخان ٢۵ساله شوهر ریزه گل بعد از این جنایت، ریش و بروت خود را تراشیده و فرار کرده است.