یک مرد در تخار برادر جوانش را با ضربات چاقو کشت

۱۸ حمل ۱۳۹۴

یک باشنده شهر تالقان مرکز ولایت تخار برادر جوان خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند: این حادثه بعد از ظهر روز گذشته زمانی به وقوع پیوست که دو برادر بعد از مشاجره لفظی با یکدیگر درگیر می شوند.

گفته میشود، در جریان این درگیری یکی از این برادران با ضربات چاقو برادر ۳۰ ساله و جوان خود را به قتل می رساند.

به گفته مقامات امنیتی قاتل بعد از دستگیری توسط پولیس به جرم اش اعتراف کرده و گفته است که آنان از قبل خصومت شخصی داشتند.

برادر،

تالقان،

تخار،

قتل،

کشت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed