یک مرد به اتهام تجاوز به یک کودک در ننگرهار بازداشت شد

۸ اسد ۱۳۹۷

مقامات محلی ننگرهار خبر داده اند که یک فرد را به اتهام تجاوز جنسی بر یک کودک خورد سال از سوی نیروی های امنینی بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته که نیروی های امنیتی روز گذشته (7 اسد) فردی را به نام پهلوان دستگیر کرده که بر یک کودک خورد سال تجاوز کرده بود.

خوگیانی افزود که این مرد یکی از محافظان عظیم الله است که روز گذشته از سوی نیروی های امنیتی بازداشت شد و به زود ترین فرصت به نهاد های عدلی معرفی می شود.

خوگیانی افزود که این فرد قبل از باز داشت توسط پولیس از سوی خانواده کودک شناسایی شده بود.

این در حالی است که آمار آزار و اذیت کودکان و تجاوز بر آنان در افغانستان بالا است و کودکان همواره مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.