طالبان مسلح یک قاضی و مدیر پیشین امنیت ملی فراه را به دار آویختند

screen-shot-2016-04-03-at-8-02-36-amطالبان مسلح یک قاضی و مدیر امنیت ولسوالی پشتکوه ولایت فراه را همراه با یک محافظش به قتل رسانده و حلقه آویز کردند.

فرید بختور، رئیس شورای ولایتی فراه به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این افراد در دو رویداد جداگانه کشته شده و به دار آویخته شده اند.

به گفته وی، قاضی شمس الدین سه روز پیش در مسیر فراه ـ فراه رود از سوی طالبان مسلح اختطاف شده و روز گذشته در منطقه دیوار سرخ ولسوالی خاک سفید کشته شده و جسدش به دار آویخته شد.

رئیس شورای ولایتی فراه اظهار داشت که در رویداد دیگر، طالبان مسلح مدیر پیشین امنیت ملی ولسوالی پشتکوه را همراه با محافظش به قتل رسانده و به دار آویختند.

بختور اظهار داشت که ولسوالی خاک سفید از جمله ولسوالی های ناامن فراه است که تسلط دولت بر آن کمتر است و طالبان مسلح آزادانه در آن فعالیت دارند.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.