یک فرد انتحاری در کنر بازداشت شد

۱۳ دلو ۱۳۹۴

انتحاریپولیس ولایت کنر یک فرد انتحاری را قبل از رسیدن به هدف بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که این فرد صبح امروز (۱۳دلو) هنگامی که قصد حمله انتحاری در مربوطات ولسوالی نرنگ ولایت کنر را داشت، بازداشت شد.

بر اساس معلومات خبرنامه، فرد بازداشت شده به نام محکم خان باشنده ولسوالی ناری ولایت کنر میباشد.

 خبرنامه می افزاید که تحقیقات از این فرد جریان دارد.

گفتنی است که این فرد در حالی بازداشت شد که لباس زنانه به تن داشت.

انتحاری

بازداشت

پولیس

کنر

لباس زنامه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed