یک عضو فعال شبکه حقانی در لوگر بازداشت شد

بازداشتمؤظفین امنیت ملی طی عملیات مشترک با پولیس ملی، یک عضو فعال شبکه حقانی در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این عضو شبکه حقانی در فعالیت های تروریستی در ولسوالی محمد آغه نقش فعال داشته است.

در خبرنامه آمده است که سردار فرزند فراموز مربوط شبکه حقانی، به دستور مولوی سالم یک تن از فرمانده هان شبکه حقانی در مربوطات ولسوالی محمد آغه؛ در جاسازی ماین های کنار جاده و فعالیت های تروریستی سهم فعال داشت.

ریاست امنیت ملی می گوید که این فرد باالفعل با ۸۰ کیلوگرام مواد انفجاریه، یک میل کلاشینکوف، ۴ عدد شاژور، یک میل سلاح پنج تیره و ۴۰۰ فیر مرمی کلاشینکوف بازداشت شده است.

این در حالی است که روز گذشته نیز سه عضو فعال طالبان مسلح از ولسوالی دوشی ولایت بغلان بازداشت شده بودند.