یک عضو شورای ولایتی غور به شش ماه حبس محکوم شد

۵ حوت ۱۳۹۷

دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبازره با جرایم سنگین فساد اداری یک عضو شورای ولایتی غور را به اتهام «غدر» به شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادگاه علنی «محمد هاشم» فرزند «جمعه گل»، عضو شورای ولایتی غور امروز (5حوت) برگزار شد.

در خبرنامه لوی سارنوالی آمده است که هیئت قضایی این جلسه، محمد هاشم را به اتهام غدر، مطابق فقرۀ دوم مادۀ ۲۷۰ و ۲۷۳ قانون جزا، با رعایت مادۀ ۱۷ کود جزا و فقرۀ ششم مادۀ ۲۱۲ قانون اجرآت جزایی، به شش ماه حبس تنفیذی و رد ۴۳۶ هزار و ۳۲۰ افغانی، محکوم به مجازات کرد.

رئیس این جلسۀ قضایی گفت که این فیصلۀ نهایی نبوده، در صورت عدم قناعت، حق استیناف خواهی متهم، محفوظ می‌ باشد.

حبس

دادگاه

شورای ولایتی غور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.