یک عامل انتحاری در لغمان بازداشت شد

۲۹ دلو ۱۳۹۴

یسیبسماموران ریاست عمومی امنیت ملی کشور یک عامل انتحاری را قبل از رسیدن به هدف در ولایت لغمان شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست امنیت با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که دشمنان قسم خورده و مزدوران بیگانه همیشه با طرح دسایس شوم و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تلاش دارند تا به شکل از اشکال مردم مظلوم و بی گناه ما را به خاک و خون بکشانند.

در خبرنامه آمده است که ماموران ریاست عمومی امنیت ملی با همکاری نزدیک مردم ولایت لغمان این عامل انتحای بازداشت کرده اند.

شخص بازداشت شده «عطا محمد» نام دارد.

این عامل انتحاری همراه با یک عدد جلیقه انتحاری «واسکت» مملو از مواد انفجاری بازداشت شده که قصد حمله انتحاری را در یکی از نقاط مزدحم شهر مهترلام ولایت لغمان داشته است.

انتحاری،

بازداشت،

لغمان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed