یک عامل انتحاری در شهر کابل بازداشت شد

۱۴ میزان ۱۳۹۴

arrestedماموران ریاست عمومی امنیت ملی یک عامل انتحاری را در شهر کابل شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمود فرزند نوروزخان هنگامی که میخواست با استفاده از یک بیک مملو از مواد انفجاری حمله انتحاری را به حوزه هشتم امنیتی پولیس انجام دهد، بازداشت شد.

فرد انتحاری بازداشت شده اعتراف می نماید که آموزش حملات انتحاری را در مدرسه فیض المدارس شمشتو پیشاور پاکستان فرا گرفته و از سوی شبکه حقانی جهت حمله انتحاری بالای حوزه هشتم امنیتی پولیس به کابل اعزام شده بود.

 

امنیت ،

انتحاری ،

بازداشت،

کابل ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed