یک شهروند ایران و دو زن قاچاقبر بازداشت شدند

بازداشت1-600x330در جریان هفته گذشته ۲۶ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند که در بین آنها یک شهروند ایران و دو زن افغانستان شامل است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه مرکز قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر این قاچاقبران در ولایت های مختلف بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که شهروند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در شهر هرات و دو زن افغانی نیز به همین اتهام از ولایت قندهار بازداشت شده اند.

بر اساس معلومات خبرنامه، سایر بازدشت شده ها نیز از ولایت های تخار، ننگرهار، کندز، کابل و فراه هستند که پرونده تمام آنها برای طی مراحل قانونی به دستگاه های قضایی فرستاده شده است.

این در حالی است که در ماه حمل نیز ۵۲ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی توسط مرکز قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بازداشت شده بود.

Author