یک شبکه سازمانده حملات انتحاری در کابل بازداشت شد

0111موظفین امنیت ملی، سه نفر را به اتهام راه ‌اندازی حملات انتحاری و ساخت ماین ‌های عیار شده به سیستم تلیفون و مغناطیسی در کابل بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این سه نفر از منطقه خواجه رواش در ناحیه نهم شهر کابل بازداشت شده‌ اند.

در خبرنامه آمده است که این افراد اعتراف کرده ‌اند که در فعالیت ‌های تروریستی از جمله انفجار موتر مالک دوکان فروش لوازم ورزشی UK سپورت، انفجار یک موتر پولیس در یکه توت کابل، انفجار ماین در نزدیک خانه فهیم هاشمی مالک تلویزیون یک، اقدام به ترور یک کارمند امنیت ملی و نگهداری یک مهاجم انتحاری نقش فعال داشته ‌اند.

به نقل از خبرنامه، از مخفیگاه این افراد نیز چهار میل تفنگچه، ۲۱ ماین عیار شده به سیستم تلیفون، دو ماین مغناطیسی، سه سرگلوله راکت، دو بم دستی و مقداری وسایل و مواد منفجره به دست آمده است.

این در حالی است که یک هفته پیش نیز ریاست امنیت ملی از یک حمله انتحاری در شهر ارگون ولایت پکتیکا جلوگیری کرده بود.

Author