یک سرباز پولیس تخار که قصد ماین گذاری را داشت بازداشت شد و سپس فرار کرد

۲ جدی ۱۳۹۶

مقام های امنیتی ولایت تخار می گویند، یک سرباز پولیس که می خواست در داخل فرماندهی پولیس ولسوالی درقد ماین گذاری کند، بازداشت شد و سپس فرار کرده است.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار به خبرگزاری خاورمیانه گفت، روز گذشته یک سرباز پولیس ملی ولسوالی درقد که می خواست در داخل این فرماندهی ماین جاسازی کند از سوی مأموران پولیس بازداشت گردیده است.

به گفته او، این شخص پس از چند ساعت از داخل بازداشت گاه فرماندهی پولیس ولسوالی درقد مؤفق به فرار شده است.

سخنگوی پولیس تخار واضح نساخت که این سرباز پولیس دستوری مخالفان مسلح دولت بوده و یا که در این قبال هدفی دیگری داشته است.

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

بازداشت

پولیس

تخار

فرار

ماین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.