یک سرباز حمایت قاطع کشته شد

۳۱ سنبله ۱۳۹۴

139228164139یک سرباز ناتو مربوط به ماموریت حمایت قاطع این سازمان کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه آیساف که امروز (سه شنبه ۳۱ سنبله) به خبرگزاری خاورمیانه مواصلت کرده؛ آمده است که این سرباز دیشب در نتیجه آسیب غیرجنگی کشته شده است.

در خبرنامه در مورد هویت و محل کشته شدن این سرباز معلومات ارائه نشده است؛ اما تنها گفته شده که این سرباز در شرق افغانستان کشته شده است.

حمایت ،

کشته،

ماموریت ،

مواصلت ،

ناتو،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed