یک زن ۲۲ ساله در بامیان گلویش برده شد

مسئولین امنیتی در ولایت بامیان میگویند یک خانم ۲۲ ساله توسط چاقو در این ولایت گلویش بریده شده است.

مسئولین امنیتی در ولایت بامیان میگویند یک خانم ۲۲ ساله توسط چاقو در این ولایت گلویش بریده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مل پاسوال خدایار قدسی، فرمانده پولیس بامیان میگوید: این حادثه شب گذشته در دره فولادی مرکز بامیان صورت گرفته و هنوز علت این قضیه روشن نیست

به گفته قدسی این حادثه در قریه “بندجمیل” دره فولادی بامیان رخ داده و از حمام یک خانه در آن منطقه، یک چاقوی خون آلود نیز به دست آمده است.

فرمانده پولیس بامیان میگوید:  تحقیقات و بررسی در این زمینه جریان دارد و به زودی انگیزه این حادثه روشن خواهد شد.

با این حال مسئولان شفاخانه ولایتی بامیان می گویند که ساعت ۹ شب گذشته یک خانم به نام لیلا که گلویش توسط آله جارحه بریده شده بود، در حالت کما به شفاخانه آورده شده است.

به گفته مسئولین شفاخانه اگر این زن در وضعیت وخیمی به شفاخانه رسیده است و اگر نیم ساعت دیرتر به شفاخانه می رسید ممکن جان خود را از دست می داد.

این در حالی است که مسئولان شفاخانه ولایتی بامیان می گویند که آنان هر هفته شاهد ۳ تا ۴ مورد خشونت های خانوادگی اند که به این شفاخانه راجع می شود.