یک زن توسط پسر اندرش در میمنه به قتل رسید

۵ عقرب ۱۳۹۷

یک زن از سوی پسر اندرش در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب به قتل رسید.

عبدالکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد امروز (5عقرب) در قریه چرمگری ناحیه چهارم شهر میمنه رخداد.

به گفته وی، بانو زهرا توسط نور احمد پسر اندرش با ضرب کارد به قتل رسیده و قاتل نیز توسط نیروهای کشفی و امنیتی بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد.

در عین حال، محمد ابراهیم شوهر این خانم می گوید که پسرش با همدستی عروس و نواسه اش موفق به قتل زهرا شده اند.

وی گفت که خانمش ۷ فرزند داشت و در زمان قتل، حامله بود.

از سویی هم داکتر فرنگیس مسوول بخش زنان طب عدلی ریاست صحت عامه فاریاب به خاورمیانه گفت که سه ضرب کارد به زهرا برخورد کرده و طفل ۳۱ هفته ایی اش نیز از بین رفته است.

خشونت علیه زنان در ولایت های شمالی کشور به یک معضل جدی تبدیل شده و بر اساس معلومات دفتر ساحوی حقوق بشر، در سال روان بیست و هفت مورد خشونت، قتل و خودکشی زنان در فاریاب رخداده است.

زن

فاریاب

قتل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.