عمر زاخیلوال با دو سمت بلند دولتی

۹ میزان ۱۳۹۳

رئیس جمهوری جدید، با صدور فرمان رسمی حضرت عمرزاخیلوال را به حیث سرپرست وزارت مالیه و همچنین در بست خارج از رتبه به حیث مشاور اقتصاد ملی افغانستان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عمرزاخیلوال قبلا در پست ریاست اداره سرمایه گذاری و وزارت مالیه افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

اشرف غنی احمدزی گفته است که به منظور جلوگیری از سکتگی ها در اداره، آقای زاخیلوال وزیر اسبق وزارت مالیه به حیث سرپرست این وزرات منظور و معرفی شد.

همچنین رئیس جمهور، حضرت عمر زاخیلوال را در بست خارج از رتبه به حیث مشاور اقتصاد ملی جمهوری اسلامی افغانستان تعیین نمود.

 

اشرف

جمهور

رئیس

زاخیلوال

سرپرست

وزارت مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.