یک روز «مخکش» و روز دیگر «بهار جلالی»

۱۰ میزان ۱۳۹۶

دانشگاه امریکایی افغانستان سال‌هاست که در کابل فعالیت دارد و سالانه شاکردهای زیاد از این دانشگاه فارغ می‌شود اما در این دانشگاه چه می‌گذرد؟ چرا اساتید این دانشگاه همیشه خبرساز می‌شوند.

سال‌ها قبل نعمت سادات یکی از استادان دانشگاه امریکایی افغانستان از علایق همجنس‌گرایی اش پرده برداشت و این بار بهار جلالی دختر علی احمد جلالی وزیر داخله پیشیین افغانستان، در صفحه تیوتر خود نوشته است که «کسانی که در جنگ دوم افغانستان انگلیس، افغانستان را فروخته اند باید دوباره منگولیا بروند.»

در پای این نوشته کسی کمنت داده است که «کی‌ها داکتر صاحب» این درس خواندۀ غربی نوشته است که «هزاره‌ها باید به منگولیا بروند، بخاطریکه در جنگ افغان انگلیس آنها برای انگلیس‌ها جاسوسی می‌کردند.»

این واقعاً جای تاسف دارد که یک درس خواندۀ غربی در افغانستان دنبال نفاق قومی باشد، بعضی‌ها در مریخ هم تحصیل کنند خوی نفاق افگنانه از دماغ شان دور نمی‌شود.

بهار جلالی یکی از همین آدم‌های است که گند قومگرایی اش این روزها در فضای مجازی زبانزد عام و خاص شده است و همه دارند در مورد اش می‌نویسند.

این در حالی است که در مراسم عاشورا همه مردم از هر مذهب در تکیه خانه ها رفتند و همگرایی خود را به دشمنان مردم افغانستان نشان دادند و اما این طرف یکی از درس خوانده‌های غربی تعصبات قومی را دامن می‌زند.

تعصب و قومگرایی عامل تباهی افغانستان است و این زخم ناسور هر روز از یک جای سر می کشد یک روز ثواب الدین مخکش طرح تعصب آمیز را نشر میکند و یک روز بوی تعصب از دانشگاه کابل به مشام مردم میرسد و روز دیگر از آدرس یک درس خواندۀ غربی؛ اگر چه گفته می‌شود که این حرف‌ها بیشتر به کتاب علی احمد جلالی ربط می گیرد.

علی احمد جلالی کتابی نوشته است تحت عنوان «تاریخ نظامی افغانستان از بازی بزرگ تا جنگ جهانی علیه ترور» که نوشته بهار جلالی نتیجه چند برداشت چند پراگراف این کتاب است.

اما مقوله داریم که چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؛ بهاره جلالی در تیوت آخیر خود از مردم افغانستان معذرت خواهی کرده است و گفته که نه یک مقام دولتی دارم و نه دیگر استاد دانشگاه امریکایی افغانستان استم اما من درد زیاد دیدیم که به زودی خواهم نوشت.

 

 

 

 

بهار

تعصب

دانشگاه

مخکش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.