اسد ۲۲, ۱۳۹۹

یک روحانی عربستانی، رژیم سعودی را عامل پیدایش داعش خواند

عصام بن صالح العوید روحانی عربستانی، سازمان اطلاعات و رسانه های گروهی رژیم سعودی را عامل پیدایش گروه تروریستی داعش

n00114769-tعصام بن صالح العوید روحانی عربستانی، سازمان اطلاعات و رسانه های گروهی رژیم سعودی را عامل پیدایش گروه تروریستی داعش خوانده است.

به گزارش خاورمیانه، عصام به شدت از سازمان اطلاعات سعودی و شبکه های ماهواره ایmbc ، العربیه و الوصال انتقاد کرد و آنها را به نقش داشتن و مشارکت جستن در شکل گیری داعش متهم کرد.

عصام در این اظهارنظر که در نوع خود بی نظیر است، خاطرنشان کرد: رسانه های گروهی مزبور در سطح گسترده ای از تندروها حمایت می کنند و در عین حال مدعی هستند که در حال خدمت به اسلام و حرمین شریفین بسر می برند.

این روحانی عربستانی تحقیقی در مورد محتوای تروریستی این رسانه ها ارائه داد و از شاه سعودی خواست تا پخش آنها را متوقف کند.

عصام گفت : محتوای افراطی برنامه های پخش شده از این رسانه ها در راستای خدمت به تروریسم قرار دارد و در شکل گیری باندهای تروریستی مانند داعش نقش داشته است.

از سوی دیگر خلیل عبدالله الخلیل عضو سابق مجلس شورای فرمایشی عربستان نیز دیروز اعتراف کرد که ۶۰ درصد جوانان این کشور آماده پیوستن به گروه تروریستی داعش هستند.

این اظهارنظر خلیل موجی از جر و بحث را در شبکه اجتماعی و محافل عمومی عربستان به همراه داشته است.