یک ذخیره گاه جنگ افزار شبکۀ حقانی در ولایت پکتیا کشف شد

۲۴ ثور ۱۳۹۴

اداده امنیت ملی افغانستان یک مخفی‌گاه جنگ‌افزار شبکۀ حقانی را در ولایت پکتیا کشف و به دست آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اداره عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که یک ذخیره‌گاه مخفی جنگ‌افزارهای شبکۀ حقانی را در بخش‌هایی از ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا به دست آمده‌است.

این مخفی‌گاه جنگ‌افزار طی یک عملیات ویژۀ نیروهای امنیت ملی به دست آمده‌است.

در این جنگ‌افزار مقدار زیادی نارنجک، چندین فیر مرمی بم‌افگن، تفنگچه، تفنگ ۱۱تکه، دریشی نظامی، پرتله و هزارها فیر مرمی گوناگون با مقداری از وسایل و تجهیزات نظامی به دست آمده‌است.

ریاست امنیت ملی می‌گوید که در ارتباط به این قضیه یک تن به نام بهاؤالدین بازداشت گردیده‌است.

پکتیا

جنگ افزار،

حقانی،

ذخیره گاه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed