یک دختر۲۲ ساله در امارات وزیر امور جوانان شد

شما المزروعیامارات یک دختر جوان (۲۲ ساله) را به عنوان وزیر امور جوانان تعیین کرد و بدین ترتیب وی کم سن و سال‌ترین وزیر در جهان محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “شما المزروعی”، دختر ۲۲ ساله ای است که به عنوان وزیر امور جوانان امارات تعیین شده است.

پیشتر از این “سباستین کورتز”، وزیر خارجه اتریش در سن ۲۷ سالگی و “عایده حاج”، وزیر معارف سوئد در سن ۲۶ سالگی عنوان کم سن‌ و سال‌ترین وزیر را به دست آورده بودند.

وزیر امور جوانان امارات همچنین در یکی از صندوق‌های مهم در ابوظبی فعالیت کرده و پیش از آن نیز تحلیلگر سیاست‌های کلی در هیات امارات در نیویورک بوده و به عنوان تحلیگر سیاست‌های وزارتی فعالیت کرده بود.

وی تصدی پست‌های دیگری را نیز برعهده داشته است.