یک دختر در ولایت تخار از چنگ ربایندگان آزاد شد

۴ جدی ۱۳۹۶

دختری که 37 روز پیش از شهر تالقان مرکز ولایت تخار ربوده شده بود، روز گذشته از سوی منسوبین ریاست امنیت ملی این ولایت از چنگ رباینده گان آزاد شده است.

ریاست امنیت ملی ولایت تخار با ارسال خبرنامه مطبوعاتی گفته است، مسمات فرخنده که بتارخ 28 ماه عقرب از نزدیک لیسه نمبر اول شهر تالقان اختطاف شده بود، طی یک عملیات اوپراتیفی بتاریخ 3 ماه جدی از مربوطات شهر تالقان آزاد شده است.

به نقل از خبرنامه دو تن در این پیوند بازداشت شده و در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده اند.

احتطاف

تالقان

تخار

دختر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.