یک دختر در ننگرهار بعد از عملیات پسر شد

۱۱ سنبله ۱۳۹۸

یک دختر ۲۲ ساله باشنده ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، بعد از عملیات جراحی به پسر تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عادله ۲۲ ساله پیش از این دختر بود و در یکی از شفاخانه های خصوصی در ننگرهار عملیات کرد.

داکتران این شفاخانه می گویند که بعد از معاینات صحی، مشخص شد که این فرد زن نبوده و مرد است.

به گفته داکتران، بعد از عملیات جراحی، وی می تواند بعد از این به مانند یک مرد عادی زندگی کند.

عادله بعد از عملیات جراحی، نام خود را عبدالرحمن گذاشت.
عادله (عبدالرحمن) میگوید از مدتی پیش می دانست که دختر نبوده؛ اما به اساس مشکلات اقتصادی و عنعنوی ( شرم) نمیخواست که خود را به داکتر نشان بدهد.
پدر و مادر عبدالرحمن میگویند او را به شفاخانه آورده و پس از عملیات جراحی به آنها خبر داده شد که دختر نه، بلکه بچه است.

پسر

دختر

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.