یک ترجمان افغان در انگلستان خودکشی کرد

suicideننگیالی داودزی، جوان افغانستانی که چندین سال به عنوان ترجمان با نیروهای انگلیسی به رهبری ناتو در ولایت هلمند همکاری می‌کرد، در انگلستان خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داودزی ۲۹ ساله به دلیل تهدیدات امنیتی با عبور از چندین کشور به صورت قاچاق خود را به انگلستان رسانده بود.

براساس گزارشها، اداره مهاجرت انگلستان قصد داشت تا ننگلیالی را به ایتالیا بازگرداند چون این شهروند افغانستانی در ایتالیا انگشت نگاری شده بود.

وی بعد از شنیدن این خبر که نمی‌تواند در انگلستان باقی بماند، خیلی متاثر شده و خود را کشت.

لارد اشداون، مسئول بررسی این پرونده می‌گوید این بدترین حادثه بوده و یک شرم بزرگ برای سیاست‌های دولت انگلیس است.

Author