یک افسر پولیس خانم، معاون فرماندهی فرودگاه کابل شد

۱۱ حوت ۱۳۹۲

وزارت امور داخله کشور یک افسر پولیس خانم را به عنوان معاون فرماندهی فردوگاه بین المللی کابل انتصاب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سمونوال گل غوتی، یکی از افسران کارآزموده و شایسته پولیس ملی، به صفت معاون اداری فرمانده پولیس سرحدی فرودگاه بین المللی کابل  معرفی شده است.

 براساس گفته های مسئولان در وزارت داخله، انتصاب سمونوال گل غوتی به حیث معاون اداری پولیس سرحدی فرودگاه بین المللی کابل، نشان می دهد که رهبری این وزارت به گونه قاطع از پولیس خانم حمایت نموده و در راستای تقویت نقش آنان در تمامی سطوح، به ویژه در سطوح رهبری و تصمیم گیری، با جدیت تلاش می نماید.

سمونوال گل غوتی، نیز با ابراز سپاس از رهبری وزارت امور داخله نسبت به اعتماد شان به وی، گفت که پولیس اناثیه ،  از توانایی کافی برای پیشبرد ماموریت های محوله در هر سطحی برخوردار بوده و وی هر آنچه در توان دارد در جهت خدمت به مردم استفاده اعظمی خواهد کرد.

در خبرنامه وزارت داخله آمده است که مسلکی سازی پولیس و برخورد نیک و پسندیده پولیس با مردم به ویژه با مسافران در فرودگاه ها، یکی از اهداف عمده این وزارت برای سازندگی پولیس بوده و بدون شک به کار گماری پولیس اناثیه در پست های مهم امنیتی می تواند گامی در راستای برآورده شدن این هدف پنداشه شود.

پولیس

داخله

فرودگاه

کابل

گل غوتی

معاون اداری

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.