یکی از اعضای شورای کویته در ولایت زابل بازداشت شد

شورا ماموران  ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یکی از اعضای نظامی شورای کویته را در ولایت زابل شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مولوی فیض الله فرزند مولوی لطف الله باشنده ولسوالی دایچوپان ولایت زابل ملیت ازبک، از اعضای فعال  کمیسیون نظامی طالبان کویته می باشد.

این شخص از مربوطات ولایت زابل در جنوب غرب افغانستان بازاداشت شده است.

نامبرده به حیث فرمانده معاذ ۱۰ دلگی نظامی در ولایات زابل، قندهار و غزنی مصروف فعالیت های هراس افگنانه بود.

مولوی فیض الله در اقدامات چون افراز کمین، حملات انتحاری و تهاجمی، اختطاف، جلب و جذب جوانان به گروه طالبان، جمع آوری کمک های مالی و لوژستیکی، نفوذ نمودن در صفوف نیروهای امنیتی، جمع آوری معلومات های استخباراتی به نفع گروه طالبان ،آزار و اذیت مسافرین در مسیر شاهراه زابل دست داشته است.