یکی از خطرناک ترین گروه های اختطافچی در هرات بازداشت شد

13221642_575761742585592_4756564895894610749_nیکی از خطرناک ترین گروه های اختطافچیان در ولایت هرات، توسط موظفین امنیت ملی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این گروه ۱۶ نفره به سرکرده گی غلام فاروق مشهور به عبدالغفار، لعل محمد مشهور به ظریف و تاج میر به تازه گی بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که این گروه از مدت ۸ ماه بدینسو در ولایت هرات مصروف اختطاف شهروندان بوده که با تلاش منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شد.

ریاست امنیت ملی می گوید که اختطافچیان اعتراف کردند که ۱۰ تن از شهروندان را اختطاف و در بدل رهایی آن ها از فامیل های شان پول هنگفتی مطالبه نموده که سه تن آنها را به قتل رسانده اند.

بر اساس معلومات خبرنامه، اختطافچیان در ۸ محل شهر هرات مخفیگاه ایجاد نموده بودند که افراد اختطاف شده را برای کوتاه مدت در آن محل ها نگهداری می کردند.

این در حالی است که ولایت هرات در طول سال های اخیر شاهد اختطاف شمار زیادی از باشنده گان این ولایت بوده است و این معضل بالای سرمایه گذاری در هرات نیز تاثیرگذار بوده است.