یمن در آتش و خون، هزاران نفر در تلاش یافتن جای امن هستند

۲۱ ثور ۱۳۹۴

با گسترش حملات هوایی متحدان عرب به ولایت سادا در یمن، شمار زیادی از باشندگان این ولایت خانه و کاشانه خود را ترک می کنند و به دنبال جای امن هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات محلی گفته اند، سه روز است که سیل پناهجویان دیده می شود و همه آنها به شدت نیازمند کمک های اولیه و آب و غذا هستند.

تا کنون صد هزار نفر این شهر را ترک کردند.

روز شنبه قوای هوایی متحدان عرب بیش از صد حمله هوایی به ولایت سادا و هدجا انجام دادند.

قوماندانی متحد عرب تا شنبه و ساعت ۱۹:۰۰ به وقت محلی مهلت تخلیه این ولایت را داده بودند. حملات دقایقی پس از پایان مدت زمان تعیین شده با ابعاد وسیع آغاز شد.

آتش

خون

سعودی

عربستان

یمن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed