گیم‌های موبائیل و کامپیوتر باعث دوری جوانان از درس و تعلیم گردیده است

۲۶ قوس ۱۳۹۶

گوش دادن به قصه های بزرگان خانواده، شعرخوانی، آموزش خطاطی از جمله مصروفیت های بودند که در گذشته ها رایج بود و بیشتر در اوقات بی‌کاری جوانان و نوجوانان و حتی بزرگان خانواده با آن سرگرم می‌شدند.

اما حالا جای این همه را که فرهنگ پسندیده خوانده می‌شوند، بازی های الکترونیکی گرفته و حتی باعث گوشه‌گیری و انزوای برخی جوانان و نوجوانان گردیده است.

بر علاوه‌ی صدها نوع بازی برقی که در کمپیوتر و موبایل اجرا می‌شوند در این اواخر بازی بنام “گیم لدو” در همه جا دیده می‌شود و شاید کمتر موبایل افراد را دید که در کنار ساییر برنامه هایش این بازی را نداشته باشند.

شماری از جوانان ولایت بغلان می‌گویند، “این بازی” مردم را که بیشتر شان جوانان استند سرگرم ساخته و از کارهای روزمره و آموزش و پرورش آنان را دلسرد نموده است.

اجمل و مومن دو تن از شهروندن پلخمری می‌گویند، کسانی را می‌شناسند که بیشتر اوقات شان را در روز و شب به بازی “گیم لدو” هدر می¬دهند و حتی شاگردان مکتب و دانشگاه نیز به جای رسیدگی به درس شان با این بازی ها مصروف استند.

به گفته آنان، جوانان در استفاده از این بازی ها افراط می کنند و حتی با استفاده از این بازی قمار می زنند.

برخی از آگاهان امور اجتماعی و استادان دانشگاه به این باورند که ادامه این روند تاثیر منفی بر رویه و اخلاق اجتماعی جوانان می گذارد و آن ها را مانند معتادان به مواد مخدر از اجتماع و خانواده دور می سازد.

شفیع سهیم آگاه امور اجتماعی و استاد دانشگاه در بغلان می گوید که اکثر جوانان کشور وقت شان را با این‌گونه بازی ها هدر می‌دهند که این می‌تواند باعث بروز مشکلات اجتماعی گردد.

آقای سهیم می‌گوید، باید جوانان در کارهای روزمره شان اولویت بندی نموده و بیشتر به مطالعه بپردازند.

به باور آگاهان بازی های برقی، باعث دوری شماری از جوانان از خانواده ها و درس گردیده است که این می‌تواند در آیندۀ جامعۀ مانند افغانستان به شدت زیان‌بار است.

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

دانش

گیم

لدو

مطالعه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.