گفته های عجیب مفتی سعودی درباره تجاوز به یمن

مفتی سعودی برای توجیه تجاوز نظامی ارتش عربستان و کشتار مردم یمن گفت: ما به دنبال جنگ نبودیم، بلکه ناخواسته به آن مبتلا شدیم.

مفتی سعودی برای توجیه تجاوز نظامی ارتش عربستان و کشتار مردم یمن گفت: ما به دنبال جنگ نبودیم، بلکه ناخواسته به آن مبتلا شدیم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی کل سعودی در عین حال که خواستار “دعا” برای نیروهای مسلح سعودی برای “ثابت قدم بودن و پیروزی” شد گفت: عربستان برای جنگ تلاش نکرده و خواهان آن نبوده، اما به ناچار به آن مبتلا شده است.

وی این مطلب را در برنامه هفتگی “چشمه های فتوا” در رادیوی “ندای اسلام” در مکه مکرمه درباره مشروعیت خواندن “قنوت نازله” و دعا برای پیروزی نظامیان سعودی بیان داشت.

آل الشیخ گفت: عربستان برای جنگ تلاش نکرده و خواهان آن نبوده است، اما به آن مبتلا شد و با متجاوز مقابله کرد و جانب انصاف را در دفاع از مظلوم گرفت.

وی با طرح اتهاماتی علیه جنبش انصارالله یمن افزود: عربستان این جنگ را به خواست و میل خود آغاز نکرد، اما مردم به این گروه ستمکار مبتلا شده اند.