گفته هایی که موضوع را مشکوک تر کرد

۲۱ قوس ۱۳۹۴

9c2fe6cb8c357cf6d57c8926869c1003_XLمجلس نماینده گان بعد از استماع گفته های وزرای امور خارجه و ترانسپورت و رئیس اداره هوانوردی ملکی، موضوع نشست و گشت و گذار مشکوک هواپیماهای عربی در غرب کشور را زیر بررسی جدی گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی و کپیتان حامد، رئیس اداره هوانوردی ملکی، برای پاسخگویی در مورد رفت و آمدهای مشکوک هواپیماهای امارات به هرات، صبح امروز (شنبه ۲۱عقرب) به مجلس نماینده گان فراخوانده شده بودند.

نماینده گان در ابتدا نگرانیهای خود از این گونه رفتارها اعلام کرده و خواهان وضاحت در رابطه به نگرانیها از رفت و آمد شیوخ عرب به غرب کشور برای شکار شدند.

اما محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفت که هواپیماهای کارگو (مخصوص انتقال بارهای تجاری و غیرتجاری) همیشه در آسمان کشور پرواز کرده و میدان های هوایی ولایت ها نیز نشست و برخاست می کنند.

به گفته وی، این هواپیمای اماراتی نیز به شکل قانونی در میدان هوایی هرات نشست کرده و هیچ نوع بار غیرقانونی نیز در آن نبوده است.

بر اساس اظهارات منبع، هواپیمای اماراتی که در هرات نشست کرده بود، بدون تقسیمات اوقات تعیین شده، از اداره هوایی افغانستان اجازه نشست دریافت کرده و این اجازه هم بر اساس تفاهم نامه هوایی با کشور امارات، داده شده است.

در عین حال، کپیتان حامد، رییس اداره هوانوردی ملکی اظهار داشت که در هواپیمای یادشده کدام شخصی خارجی و شیخ عرب نبوده و تنها ۱۰ موتر نوع لندکروزر و بیش از یک تُن مواد غذایی را حمل می کرده است.

به گفته وی، به این هواپیما، به عنوان کارگوی آزاد اجازه نشست داده شده است.

بر اساس معلومات منبع، موترهای لندکروزر نیز برای کمک به ولایت نیمروز انتقال داده می شده است.

اظهارات رئیس اداره هوانوردی ملکی به همینجا ختم نشد و گفته ها در حال مشکوک شدن موضوع بود، به گفته وی؛ دو پرواز دیگر مشابه به این پرواز نیز در نظر بود تا انجام شود؛ اما بعد از رویکرد در قبال پرواز اول، این دو پرواز لغو شدند.

در این رابطه، وزیر ترانسپورت نیز گفته هایی داشت مبنی بر اینکه، شرکت هوایی صافی نیز بعد از پرواز هواپیمای اماراتی، درخواست یک پرواز برای انتقال ۱۵ نفر به شکل وی آی پ را کرده بود که این درخواست به وزارت امور خارجه ارسال شد تا از راه دیپلوماتیک انجام شود.

اما سوالی که نزد نماینده گان بود این چنین است که چرا وقتی یک پرواز قانونی انجام می شود، وظیفه مسوولان میدان هوایی هرات به حالت تعلیق در می آید؟

در جواب به این سوال نیز صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه گفت که در این اواخر، هیچ شهروندی از قطر به وزارت خارجه درخواست ویزا نداده است و این وزارت نیز برای هیچ شهروند قطر ویزا صادر نکرده است.

با این حال، قناعت نمایندگان در مورد توضیحات وزرای خارجه و ترانسپورت و رئیس اداره هوانوردی ملکی را قناعت بخش نداسته و مدعی بودند که در این هواپیما، عرب ها و شیوخ عرب حضور داشتند.

نماینده گان همچنین اظهار داشتند که شیوخ عرب از کوه ها و دشتهای غرب کشور برای خوش گذارنی و شکار پرنده های کم یاب استفاده می کنند و در رفت و آمد آنها، شماری از مقام های حکومتی نیز دست دارند.

در پایان، نگرانی نماینده گان باعث شد تا رئیس مجلس هدایت داد تا موضوع نشست و مسایل ایجاد شده از هواپیمای امارات توسط کمیسیون ذیربط به صورت جدی بررسی شده و به مجلس عمومی گزارش داده شود.

این در حالی است که پیش از این نیز شماری از عرب ها از کشورهای قطر و امارات به ولایت های غربی کشور رفت و آمد داشته و به شکار پرنده گان مصروف بوده اند.

مشکوک،

هرات

هواپیما،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed