رئیس اجرایی: نخستین گام در سیستم حکومتداری برقی مبارزه با فساد است

عبدالله عبدالله رداکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان برداشتن نخستین گام در سیستم حکومتداری برقی را گامی موثر در راه مبارزه با فساد دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نخستین گام در سیستم حکومتداری برقی، بعد از ظهر پنجشنبه (۲۴جدی) در ریاست پاسپورت وزارت امور داخله با حضور رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برداشته شد.

رئیس اجرایی حکومت اظهار داشت :«امروز شاهد یک قدم مهم و موثر در راه ارائه خدمات آسان و سریع با استفاده از تکنالوژی معلوماتی هستیم.»

به گفته وی، تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن کامل این سیستم در سراسر کشور، وزارت امور داخله باید در ایجاد سهولت برای مردم و مراجعه کننده گان اقدامات لازم را روی دست گیرد.

وی برداشتن نخستین گام در سیستم حکومتداری برقی را گامی موثر در راه مبارزه با فساد دانست.

با آغاز به کار توزیع پاسپورت به صورت آنلاین و اینترنتی، نخستین گام در سیستم حکومتداری برقی در کشور برداشته شد.

مل پاسوال سید عمر صبور، رئیس پاسپورت آغاز این روند را یک گام موثر برای توزیع عادلانه پاسپورت برای شهروندان کشور دانست.

وی اظهار داشت که این روند در کنار ایجاد سهولت برای مردم، مشکلاتی نیز به دنبال دارد که نبود برق دوامدار، عدم دسترسی بخشی از شهروندان کشور به اینترنت و اینترنت ضعیف در بخش هایی از کشور از جمله این مشکلات است.

c94e5008bc799d0

بر اساس اظهارات منبع، تا یک ماه دیگر ۱۰۰ نفر به صورت آنلاین صاحب پاسپورت خواهند شد و با پست سریع پاسپورت در منزل آنها تحویل داده می شود.

در عین حال، عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی اظهار داشت که تلاش ها برای حکومت داری کامل برقی نیز روی دست قرار دارد.

به گفته وی، با حکومتداری برقی منابع عایداتی به شکل شفاف حسابدهی می توانند و این پول به صورت شفاف به خزانه دولت انتقال داده می شود.

همچنین نورالحق علومی اظهار داشت که با ایجاد سهولت پاسپورت آنلاین، یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی جامه عمل پوشیده و آغاز راهی برای اصلاحات در وزارت داخله است.

به گفته وی، تغییرات عمده در وزارت امور داخله ایجاد شده تا کارا باشد و کارها به شکل بهتر انجام شود.

این در حالی است که  روند توزیع شناسنامه های برقی تا هنوز معلوم نیست.