گسترش همکاری های اقتصادی افغانستان و ترکمنستان

10929081_757542547655323_4908588124319019654_nافغانستان در حال گسترش همکاری های بازرگانی و اقتصادی با ترکمنستان بوده و به زودی توافق نامه های زیادی در بخش های اقتصادی به امضا خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هئیت بلندرتبه حکومت دو روز پیش برای بحث، تبادل نظر و ارزیابی شرایط تجارت و تبادله های بازرگانی به عشق آباد، پایتخت ترکمنستان رفته بود و امروز (شنبه ۲۸ سنبله) در نشست خبری اشتراک کرد.

وزیر مالیه در این نشست، سفر به ترکمنستان را پردستاورد دانسته و اظهار داشت که این سفر برای گسترش همکاری های اقتصادی کشور مفید خواهد بود.

به گفته وی، قرار شد تا از منابع برق ترکمنستان به میزان مورد نیاز افغانستان، استفاده شود و در عین حال، بالای انتقال برق از طریق افغانستان به جنوب و جنوب شرق آسیا نیز صحبت هایی صورت گرفت.

منبع اظهار داشت که معاهده انتقال و ترانزیت برق، در کنار اینکه مشکل افغانستان را از بابت برق صنعتی حل می کند، می تواند برای ترانزیت آن نیز مبلغی را عاید کشور بنماید.

ترکمنستان از جمله کشورهایی است که در کنار انرژی برق، از میزان تیل و گاز زیادی نیز برخوردار بوده و از جمله کشورهایی است که بخش عمده تیل و گاز وارداتی افغانستان را صادر می کند؛ اما در این بین تا حال بخش حکومتی به آن پیمانه که باید، مداخله نکرده و تیل و گاز در کشور از نوسانات زیادی برخوردار بوده است.

در این رابطه، وزیر مالیه ضمن اشاره به تیل و گاز کشور اظهار داشت که موافقت شده است تا بعد از این، خریداری تیل و گاز ترکمنستان توسط دو حکومت صورت بگیرد.

حکیمی با بیان اینکه تا حال سوءاستفاده های زیادی در ناحیه فروش تیل و گاز صورت گرفته است، بیان داشت که خریداری تیل و گاز توسط حکومت زمینه سوءاستفاده از قیمت تیل و گاز را از بین برده و تا جایی از نوسانات آن نیز جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت که در خریداری تیل و گاز از سوی حکومت، بخش خصوصی سهم عمده دارد؛ اما فعالیت آنها در این بخش، تحت یک چوکات منظم قرار خواهد گرفت.

وزیر مالیه برای تشریح بیشتر خریداری تیل و گاز اظهار داشت که قرار است تا تاسیسات گاز ترکمنستان در مرزهای آقینه و تورغندی ایجاد شده و خریداران بدون ممانعت می توانند به ترکمنستان و این تاسیسات رفته و تیل و گاز مورد نیاز خود را بعد از خریداری به کشور انتقال دهند.

اکلیل حکیمی همچنین در مورد فایبر نوری اظهار داشت که موافقه شده است تا فایبر نوری ترکمنستان برای جنوب و جنوب شرق آسیا از مسیر افغانستان انتقال یابد و تیم های تخنیکی نیز به زودی کار بالای این پروژه مفید را آغاز می کند.

وی همچنین از آغاز پروازهای مستقیم کابل ـ عشق آباد اشاره کرده و گفت که برای انجام معاملات بازرگانی، موافقت نامه خدمات هوایی بین دو کشور نیز در ربع اول سال ۲۰۱۶ میلادی آماده می شود.

از سوی دیگر، داودشاه صبا، وزیر معادن و پطرولیم که در این نشست حاضر بود، اظهار داشت که پروژه انتقال گاز تاپی از جمله پروژه های بزرگی است که سهم زیاد افغانستان در آن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، سهم افغانستان از پروژه تاپی در ۱۰ سال اول به میزان ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز، در ۱۰ سال دوم یک میلیون مترمکعب گاز و در ۱۰ سال سوم نیز ۱میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز خواهد بود.

صبا اظهار داشت که نگرانی عمده افغانستان را نیز میزان گاز مورد استفاده از پروژه تاپی بود که در این سفر ابراز شده و قرار شد تا میزان سرمایه گذاری افغانستان که در حال حاضر ۱۲ اعشاریه ۵ درصد است به میزان گاز مصرفی که ۱ اعشاریه ۵ درصد می باشد، برسد.

بر اساس اظهارات وزیر معادن، میزان سهم افغانستان از پروژه تاپی بیشتر از نیازمندی است و بر اساس تفاهم با جانب ترکمنستان، افغانستان می تواند گاز مازاد را به فروش برساند.

صبا تصریح کرد که از گاز پروژه تاپی، در تمام نقاط افغانستان به مصرف خواهد رسید و در عین حال، تحقیقات و کار بالای انکشاف و استخراج گاز موجود در کشور هم اکنون نیز در جریان است تا میزان گاز وارداتی کاهش یابد.

وی برای تاکید گفته هایش به ایجاد اولین تصفیه خانه گاز در صفحات شمال کشور اشاره کرده و کار بالای ۹۵ کیلومتر پایپ لاین از مزارشریف تا یتیم تاق را از جمله فعالیت ها برای استخراج و صدور گاز کشور بیان داشت.

از سوی دیگر، هیئت حکومت افغانستان برای خریداری گندم از ترکمنستان نیز قدم هایی برداشته که بعد از تعیین قیمت و کیفیت آن، میزان خریداری و واردات آن مشخص خواهد شد.

گفتنی است که ترکمنستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که دارای منابع زیاد انرژی برق، تیل، گاز و گندم می باشد و مسیر انتقالی آن نیز از دیگر مسیرها به صرفه تر گفته می شود که تمدید راه لاجورد می تواند این مسیر را اقتصادی تر و با صرفه تر از دیگر مسیرها بسازد.