گزینه «نظامی»، راهی بیهوده برای پیشبرد صلح افغانستان

13940315115850375432764رئیس جمهور پاکستان با تاکید بر عزم این کشور برای ادامه تلاش های صادقانه برای کمک به پیشبرد فرآیند صلح در افغانستان، استفاده از زور و گزینه نظامی را برای پیشبرد این فرایند بیهوده دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ممنون حسین، روز گذشته در پارلمان پاکستان حضور یافته و در مورد پروسه صلح افغانستان و اقدامات کشورش در راه مبارزه با تروریزم معلومات دارد.

رئیس جمهور پاکستان گفته است که بهترین راه برای تحکیم صلح افغانستان، گفتگو است و گزینه نظامی نمی تواند راهی مفید برای این امر باشد.

در عین حال، سید طارق فاطمی، دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجی نیز در دیدار با «ریک ولز»، معاون وزیر خارجه و تجارت استرالیا و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان و پاکستان در اسلام آباد، گفت که پاکستان متعهد به برقراری صلح و ثبات در افغانستان است چرا که ثبات و توسعه امنیتی و اقتصادی افغانستان منافع حیاتی برای پاکستان دارد.

فاطمی تاکید کرد که پاکستان تلاش های صادقانه ای برای کمک به برقراری صلح در افغانستان انجام داده و در این تلاش ها، همواره خواست مردم و دولت این کشور را مدنظر داشته است.

وی نیز بر گفته های رئیس جمهور کشورش تاکید کرده و افزود که متوسل شدن به گزینه های زور و تهاجم در پاکستان طی ۱۵ سال گذشته بی نتیجه بوده و بیهوده خواهد بود؛ زیرا از این طریق هرگز نمی توان به هدف اصلی یعنی برقراری صلح و ثبات در افغانستان دست یافت.

عدم اطمینان کابل به اقدامات اسلام آباد

هرچند مقام های عالی رتبه پاکستان به تازه گی بازهم در مورد تحقق صلح در افغانستان صحبت کرده و گزینه نظامی را مورد انتقاد قرار داده اند؛ اما مقام های کابل هیچ باوری به گفته های این مقام ها نداشته و ندارند.

با وجود اینکه پاکستان همواره تاکید دارد که در کمک به روند صلح افغانستان، صادقانه عمل کرده است؛ اما مقام های افغانستان بارها اعلام کرده اند که به اقدامات پاکستان اعتماد ندارند و اسلام آباد را متهم به پناه دادن و حمایت از تروریست ها می کنند.

در عین حال، رهبران کشور همیشه گفته اند که پاکستان محل امنی برای تجهیز و اکمال شورشیان و گروه های تروریستی است که با استفاده از این امکانات، برنامه های حمله بر خاک افغانستان را طرح ریزی می کنند.

Author