گزارش کندز در اختیار رئیس جمهور

150930090652_kunduz_512x288_reuters_nocreditگزارش تحقیقات کمیسیون حقیقت یاب رویداد کندز، بعد از تکمیل در اختیار رئیس جمهور غنی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون حقیقت یاب رویداد کندز به تاریخ ۱۸ میزان و بعد از رویداد و سقوط این شهر به دست طالبان از سوی ریاست جمهوری تشکیل شد.

در این کمیسیون پنج نفر عضویت داشت که ریاست هم زمان آن را امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک، وزیر معارف در حکومت حامد کرزی به دوش داشت.

این کمیسیون بعد از تشکیل به ولایت کندز سفر کرده و حالا گزارشی در ۲۰۰ صفحه را ترتیب و تکمیل کرده و آن را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است.

امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، امروز (شنبه ۹عقرب) در صفحه فیس بوکش نگاشته است که کار کمیسیون حقیقت یاب پایان یافت.

به گفته وی، گزارش دوصد صفحه ای این کمیسیون در حضور یک مجلس بزرگ که اسمش شورای امنیت ملی است و ریاست اش را شخص رئیس جمهور کشور به عهده دارد، سپرده شده است.

بر اساس معلومات منبع، این گزارش در کمال امانت داری و توافق بی کم و کاست همه اعضای کمیسیون، روز پنجشنبه (هفتم عقرب) تکمیل شده است.

صالح افزود که در این گزارش، اشتراک کننده گان حرف های اعضای کمیسیون را شنیده و پرسش هایشان را نیز مطرح کردند.

از قول امرالله صالح آمده است که برای نهاد ها و مقامات ذیربط دولتی باید وقت داده شود تا این گزارش را مطالعه نمایند.

همچنین گفته می شود که رئیس جمهور غنی وعده داده است تا همزمان با کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون حقیقت یاب، دولت معلومات لازم در مورد اقدامات خویش را نیز اعلام خواهد نمود.