گروهی از سارقین مسلح در کابل بازداشت شد

24 ژوئن 2019

پولیس کابل یک گروه پنج نفری سارقین مسلح و رهزنان حرفه ای را از مرکز شهر بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گروه سارقین مسلح امروز (3سرطان) از حوزه سوم شهر کابل بازداشت شده است.

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که «در یک عملیات يک گروه پنج نفری سارقين و رهزنان حرفوی از مربوطات گولایی دواخانه ناحیه سوم شهر کابل شناسایی و بازداشت شد.»

به نقل از خبرنامه، شعیب، فرهاد، احمدشاه، تازه گل و اجمل از جمله افرادی هستند که بازداشت گردیده اند و با استفاده از سلاح؛ در نواحی سوم، پنجم، ششم، سیزدهم و هجدهم شهر كابل فعالیت های رهزنی و سرقت را انجام میدادند.

این در حالی است که باشنده گان مناطق یادشده شهر کابل از وجود سارقین و رهزنان بارها شکایت کرده و نسبت به حضور آنها ابراز نگرانی کرده اند.

خبرهای مرتبط:

بازداشت

پولیس

سارقین

کابل

مسلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.