گرامیداشت از ۲۶ دلو سر آغاز جهاد مردم افغانستان در کابل

محقق 26 دلواز بیست و ششم دلو سی و هفتمین سالروز قیام مردم دره صوف ولایت سمنگان و سر آغاز جهاد مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی طی گردهمایی با شکوه در مسجد الزهراه واقع در غرب شهر کابل تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این گردهمایی شخصیت های علمی و سیاسی، نمایندگان مردم در شورای ملی، طلاب و علما، دانشجویان و فرهنگیان و هزاران تن از باشندگان شهر کابل شرکت کرده بودند.

استاد حاجی محمد محقق، معاون ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در این مراسم، گرامیداشت از بیست و ششم دلو ۱۳۵۷ را تجلیل از حماسه ملی و جاویدان مردم افغانستان خواند و قیام مردم دره صوف را الگوی بارز آزادی خواهی، مبارزه و مقاومت های ملی در برابر ظلم و استبداد خوانده ونیز آن را حماسه ی ماندگار در تاریخ جهاد و مقاومت مردم افغانستان یاد کردند.

 محقق

استاد محقق باز خوانی حوادث دره صوف ولایت سمنگان را بازخوانی مقاومت عظیم ملی دانست که در سراسر افغانستان ریشه دوانده و الگویی جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر قوای سرخ شوروی سابق می باشد.

معاون ریاست اجرایی گفت که قیام مردم ولایت سمنگان، شهروندان را در سایر مناطق تشویق کرد تا در سراسر کشور در برابر متجاوزین قیام کنند. استاد محقق گفت: در شرایطی که مظالم و ستمگری های زیادی در حق مردم افغانستان روا داشته می شد، آغاز قیام کار ساده نبود و مردم ولایت سمنگان خطر آغاز قیام را به جان خریدند و در برابر ظلم و ستم ایستادگی کردند.

معاون ریاست اجرایی گفت که دستاوردهای امروزی در کشور، از برکت جهاد مردم افغانستان در گذشته ها است و شهداء دوران جهاد چراغ راه برای دیگران گردید.

استاد محقق، سمنگان به ویژه دره صوف را سنگر استقلال و عزت، سنگر دفاع از ارزش های مردم افغانستان و سنگر دفاع از آرمانهای والای انسانی در برابر متجاوزین و تروریزم خواند.

استاد محقق قیام مردم در برابر رژیم کمونستی را نتیجه ی بیداری مردم بر ضد نظام های استبدادی در کشور یاد کرد و با تاکید بر تداوم آرمان شهدای کشور، از جوانان خواستند که در میدان های فرهنگ و سیاست نیز به خوبی و آگاهانه تلاش کنند.