گذرگاه های مرزی پاکستان با افغانستان بازگشایی شد

۱ حمل ۱۳۹۶

پاکستان گذرگاه مرزی تورخم و سپین وبولدک را از صبح امروز سه نبه به روی افغانها باز کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گذرگاه های مرزی افغانستان با پاکستان در مدت ۳۰ به این طرف مسدود بود و دهها هزار موترباربری در دو طرف مرز متوقف شده بودند.

قرار بود مرز تورخم و سپین بولدک دیروز باز شود ولی مقام‌های پاکستان گفته بودند که برای آنان مشخص نشده که افراد را با چه مدارک اجازه ورود به پاکستان بدهند.

این در حالیست که مرز تورخم و سپین بولدک از اول صبح امروز به روی مسافران و موتر های باربری باز شده است.

افغانستان

اول حمل

باز شد

بولدک

پاکستان

سه شنبه

مرز تورخم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.