گذرگاه سالنگ به روی ترافیک باز شد

۲۶ قوس ۱۳۹۶

دگر جنرال رجب رییس حفظ و مراقب سالنگ‌ها در صفحه رسمی فیسبک خود نگاشته است که هوا در سالنگ ها قسما آفتابی و جاده بروی ترافیک باز می‌باشد.

در ادامه نوشته است که تمام وسایط می‌توانند با در نظر داشت نکات آتی مسیر را رفت و آمد نمایند، سرعت مجاز، وزن مجاز و ارتفاع مجاز، وسايل و تجهيزات زمستانی به ويژه داشتن زنجير(چين)، البسه گرم، غذا احتیاطی و روغنیات اضافی، مجهز بودن وسايط شامل شاهراه از لحاظ تخنيكی،  رعايت جدي مقررات، رهنمايی موظفين و اجتناب از سبقت جويی و توقف در داخل تونل و گالری ها خود داری کنند.

رییس حفظ مراقبت سالنگ‌ها وضعیت سالنگ را چنین گزارش داده است.

وضعیت عمومی شاهراه
یخک در فرش جاده: در حدود ۲۰ کیلومتر
رطوبت: ٪۸۸
سرعت باد: ۴ متر در ثانیه
سردی هوا: ۱۴- درجه سانتیگراد
ساحه دید: ۱۰ کیلومتر
احتمال ریزش برف در ۲۴ ساعت آینده: ٪۲۰

این در حالیست که جنرال رجب دیروز گفته بود « جاده سالنگ تا هنوز هم قابلیت عبور وسایط تیلری ندارد.»

 

 

 

 

ترافیک

تیلری

سالنگ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.