گامی دیگر برای تقویت انرژی برق برداشته شد

۲۸ قوس ۱۳۹۴

index3افغانستان موافقتنامه همکاری با بانک انکشاف آسیایی به ارزش ۲۷۵ میلیون دالر جهت تقویت زیربنای انرژی امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این موافقت‌نامه روز شنبه (۲۸ قوس) میان محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه و توماس پنیلا رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امضا شد.

بر بنیاد این موافقت‌نامه، هزینه‌یی که روی آن توافق صورت گرفته از سوی بانک انکشاف آسیایی به هدف تقویت‌ بخشیدن اتصال انرژی بین افغانستان و ترکمنستان به خاطر بهبود انرژی در کشور پرداخته خواهد شد.

پیش از این بانک انکشاف آسیایی ۱,۲ ملیارد دالر را به خاطر بالابردن ظرفیت انرژی، موثریت سکتور انرژی و پیش‌رفت در تجارت انرژی برای افغانستان منظور کرده بود.

این کمک‌ها در چند قسط که اول آن ۲۷۵ ملیون دالر برای سال ۲۰۱۵ است و از طرف حکومت‌های جرمنی، نیدرلند و انگلیستان تامین مالی می‌شود، به مصرف می‌رسد.

در مرحلۀ اول بیش از ۳۰۰ کیلومتر لاین انتقال برق در ۵۰۰ کیلو وات است که شبرغان را به الوان و بیش از ۶۰ کیلومتر آن، با ۲۲۰ کیلو وات لاین عبوری اندخوی را به شبرغان وصل می‌کند.

اکلیل حکیمی در جریان امضای موافقت‌نامه گفت که این هم‌کاری برنامۀ عرضۀ انرژی حکومت را با بیش از ۱۰ ملیارد دالر هزینه تامین می‌کند و سبب رشد اقتصادی و کاهش فقر می‌شود.

توماس پنیلا نیز گفت که انرژی ناکافی و عدم تعادل عرضه و تقاضا، فرصت‌های رشد و درآمد را محدود کرده موجب موجودیت نابرابری‌های اقتصادی نیز شده و سبب افزایش ناامنی و نارضایتی می‌شود.

آسیایی

انرژی،

برق،

قرارداد،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed