گامی برای حکومت داری الکترونیک

2DAC5C44-D2CF-4BF9-B704-03EA75531353_w900_r1_sوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دوره های آموزشی برای مبارزه با جرایم سایبری و امنیت معلومات را در راستای حکومت داری الکترونیک راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این برنامه، ۵۸۰ تن از کارمندان دولتی از ادارات مختلف در بخشهای حکومت داری الکترونیک، مبارزه با جرایم سایبری و امنیت معلومات در دوره های کوتاه مدت، آموزش می بینند.

انجنیر بریالی حسام، معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مراسم افتتاح این برنامه اظهار داشت که فراهم آوری زمینه آموزش برای مبارزه با جرایم سایبری، گام مطمئن و مفید برای حکومت داری الکترونیک در کشور است.

به گفته وی، حکومت داری الکترونیک یکی از برنامه ها و اهداف استرتیژیک وزارت مخابرات است که تلاش در این راستا افزایش خواهد یافت.

حسام اظهار داشت که برنامه فعلی، برای کارمندان ادارات دولتی به ویژه کارمندان بخش تکنالوژی معلوماتی است تا با هرگونه حملات سایبری و امنیت معلوماتی ادرات شان آشنا شوند.

بر اساس معلومات منبع، برنامه های کوتاه مدت تکنالوژی معلوماتی، معرفی خدمات حکومت داری الکترونیک بهتر، مدرن و موثر در تمام ادارات، راهنمایی در مورد انکشاف و گسترش برنامه های حکومت داری الکترونیک، نظارت و ارزیابی و چگونگی جلوگیری از جرایم سایبری را در اختیار اشتراک کننده گان قرار می دهد.

قابل ذکر است که وزارت مخابرات در نظر دارد تا در بخش جلوگیری از جرایم سایبری یک لابراتوار مجهز نیز ایجاد نماید.