گاز و ذغال سنگ بهترین منبع تولید برق در افغانستان

محمد اشرف غنی، رئیس‎جمهور در جلسه شورای عالی اقتصادی انرژی برق را مهم خوانده گفت که باید تلاش و سنجش دقیق صورت گیرد که چطور از گاز و ذغال به حیث منبع مهم تولید انرژی در کشور استفاده ‎نمائیم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در جلسه شورالی عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهورغنی روی طرح‎های بهبود شاخص‎های کسب و کار در افغانستان و نیز انکشاف انرژی و بلندبردن ظرفیت تولید برق بحث شد.

محمدهمایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور گزارش کامل در خصوص نتایج تحقیقات کمپنی «ریفورماتیکس» را به اعضای جلسه ارائه کرد.

وی گفت که از چندی بدینسو با کمپنی “ریفورماتیکس” که از طرف صدراعظم پیشین گرجستان ایجاد گردیده است، در بخش تقویت و بلندبردن شاخص‎های کسب و کار و عرضه خدمات عامه، مشترکاً کار می نمایند.

وزیر تجارت کشور گفت که کمپنی مذکور مجموعاً ۱۶۸ پیشنهاد را در بخش‎های مختلف بهبود شاخص‎های کسب و کار در افغانستان ارائه کرده که تطبیق این طرح، افغانستان را در بهبود عرضۀ خدمات و توسعه محیط تجارت کمک خواهد کرد.

او خاطرنشان کرد که کمپنی مذکور دارای کدر تخصصی بوده که از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۲ تا اکنون تحت نظر صدراعظم پیشین گرجستان مدیریت می‎گردد. وزیر تجارت افزود که این کمپنی برای فراهم آوری زمینه‌های توسعه محیط تجارت دارای تجارب عالی بوده که کشور گرجستان را از رده بندی ۱۰۸ به درجه ۸ در شاخص انجام کسب و کار ارتقا داده است.

وزیر تجارت گفت که افغانستان می‎تواند با استفاده از تجارب کمپنی ریفورماتیکس و تجربه گرجستان، در خصوص مهیا ساختن شرایط بهتر تجارت و سرمایه گذاری، عرضۀ خدمات بهتر تجارت و ساده‎سازی طرزالعمل‎های کاری اقدامات موثر را روی دست گیرد.

متخصصین ریفورماتیکس، افغانستان را در ۱۰ شاخص کسب و کار (شروع کسب و کار/تجارت، جواز ساختمانی، دسترسی به برق، ثبت املاک، دسترسی به کریدت/قرضه، حفاظت سرمایه گذاران کوچک، پرداخت مالیات، تجارت بیرون مرزی، اجرای قرارداد، حل و فصل ورشکستگی) مورد ارزیابی قرار داده، و برای ایجاد سهولت در راستای بهبود شاخص های متذکره، پیشنهادات مشخص را ارایه کرده است.

کمپنی ریفورماتیکس در بخش عرضه خدمات عامه و انکشاف سکتور انرژی نیز بررسی خویش را انجام داده و برای بهبود آنها پیشنهاداتی را مطابق به استندردهای بین المللی و تجارب کشور گرجستان به طور جداگانه ارائه نموده است.

در این جلسه، داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرایی، علی‎احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه، جواد پیکار رئیس ادارۀ اراضی، شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ صنعت کاران در رابط به موضوع صحبت کردند و تأکید ورزیدند که برای عبور از وضعیت موجود نیاز به تغییرات و اصلاحات همه جانبه می‎باشد و طرح‎های این چنینی می‎تواند این خواسته‎ها را برآورده سازد.

همچنین رئیس‎جمهور غنی با قدردانی از کمپنی‎ ریفورماتیکس و سکتور خصوصی که فضای بیشتر باورمندی را برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم کرده اند، گفت که حکومت اراده جدی برای آوردن اصلاحات دارد.

رئیس‎جمهورغنی گفت که جلب سرمایه گذاری‎ها نیاز به بیمۀ دارد زیرا بدون بیمه و گرانتی، سرمایه‎گذاری دشوار به نظر می‎رسد. وی افزود که باید پیشنهادات مطرح شده در این زمینه طبقه‏ بندی و دیده شود که کدام طرح با هزینۀ کمتر، موثریت بیشتر و وقت اندک می‎تواند تطبیق گردد.

رئیس جمهور در زمینه به وزرای مالیه، اقتصاد و تجارت وظیفه سپرد، تا با کمپنی ریفورماتیکس روی طرح ایجاد شرکت بیمه به سطح سرمایه گذاری های کوچک و متوسط صحبت نمایند.

جلسه فیصله کرد، بخاطر اجرایی شدن پیشنهادات کمپنی ریفورماتیکس، در صورتی‎که نیاز به تعدیل برخی قوانین، مقرره ها و طرزالعمل‎ها باشد موضوع تحت نظر محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیتۀ قوانین کابینه و نیز از لحاظ تخنیکی در کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران بررسی و جهت تصمیم گیری به شورای عالی اقتصادی ارجاع گردد.

در بخش دیگر جلسه، یافته های کمپنی ریفورماتیکس در مورد انکشاف سکتور انرژی و بلندبردن ظرفیت انرژی برق در افغانستان به بررسی گرفته شد و خاطرنشان گردید که نتایج بررسی کمپنی متذکره می‎تواند افغانستان را در بخش انکشاف سکتور انرژی، عرضۀ انرژی قابل اعتماد، پایدار و با قیمت کم و ضایعات اندک، کمک نماید.

وی به شرکت برشنا، وزارت انرژی و آب و مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناها هدایت داد، تا روی پیشنهادات کمپنی در این خصوص کار نمایند و راه‎های مناسب تطبیق را جستجو کنند.

رئیس‎جمهورکشور با اشاره به نقش سکتور خصوصی در این خصوص گفت، باید مشخص شود که سکتور خصوصی چگونه در بخش عرضۀ انرژی می‎تواند شامل گردد. وی اشتراک و سهم سکتور خصوصی و مردم را در پروسۀ تولید، انتقال، توزیع و مدیریت انرژی مهم خواند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *