اسد ۲۵, ۱۳۹۹

کویت ۷ میلیون دالر به فغانستان کمک میکند

1011283_617کویت در نظر دارد که هفت میلیون دالر کمک بلاعوض به وزارت مالیه افغانستان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سند تفاهم نامه کمک بلاعوض کویت، در حاشیه جلسات سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در لیما پایتخت پیرو به امضا رسید.

این تفاهم نامه میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و “هیشم آلوقایان” معاون صندوق وجهی کویت برای انکشاف کشور های عرب به امضا رساندند.

در این جلسات وزیر مالیه کشورمان روی برنامه های انکشاف و ترفی دولت برای جلب کمک های عاجل و طویل المدت پلانهای کوتاه مدت، متوسط و طویل المدت دولت افغانستان را ارایه نمود.

وی همچنان روی اجندا اصلاحی حکومت پس از نشست هیئت عالیرتبه و آماده گی ها برای جلسات دیگری که در آینده در وارسا و بروکسل برگزار میگردد، صحبت کرد.

نشست سالانه صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی هر سال بین وزرای مالیه ، بانکهای مرکزی، بخش سکتور خصوصی و اساتید دانشگاه ها در مورد مسائل مربوط به نگرانی جهانی از جمله چشم انداز اقتصاد جهانی، ریشه کن ساختن فقر، توسعه اقتصادی و موثریت کمک ها تدویر میگردد.همچنین اقتصاد جهانی، توسعه بین المللی، و سیستم مالی جهان از طریق سمینارها، جلسات منطقه ای، کنفرانس های مطبوعاتی به ارزیابی گرفته می شود.