اسد ۱۷, ۱۳۹۹

کوچ دسته جمعی خبرنگاران به سوی اروپا

10427337_10204752036374405_8793186319537163761_nشمار زیادی از خبرنگاران کشور به صورت دسته جمعی و به دلیل مشکلات بر سر راه فعالیت شان، از افغانستان خارج شده و به سمت اروپا حرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فهیم صابر، گزارشگر ارشد شبکه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که به تعداد ۲۳ تن از فعالان جامعه خبرنگاری که تمامشان فلمبرداران رسانه های تصویری هستند، امروز (۲۳ سنبله) افغانستان را به مقصد اروپا ترک کردند.

به گفته وی، این خبرنگاران دلیل عمده ترک کشور را عدم رسیده گی به امتیازاتشان در رسانه ها، عدم مصئونیت شغلی، سانسور معلومات و اسناد بیان داشته اند.

صابر اظهار داشت که شماری از این خبرنگاران از سرحد کشور با وی صحبت کرده و گفته اند که بارها، اسناد و معلوماتی را که به دست آورده اند، از سوی مدیران رسانه شان معامله صورت گرفته و این اسنادها نشر نشده اند.

منبع، خروج این نیروهای ورزیده رسانه ها را ضربه ای بر پیکر جامعه رسانه ای کشور می داند؛ اما تصریح می کند که رفتن این افراد به معنی خروج تمام خبرنگاران نیست و دیگر خبرنگاران می توانند خلا آنها را مرفوع سازند.

اما خبرنگار ارشد نی، خروج این خبرنگاران را زنگ خطری برای رسانه ها دانسته و معتقد است خروج آنها نمی تواند جلوی سانسور را بگیرد؛ چون سانسور از ابتدا در رسانه های کشور بوده و در حال حاضر نیز به شدت جریان دارد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این خبرنگاران بدون کدام مشکل و خطر به مقصدشان برسند.

این در حالی است که در شرایط فعلی، میزان مهاجرت به کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی شدت گرفته و شمار زیادی از کشورها نیز مرزهایشان را بروی مهاجرین باز کرده اند.