کودکان بغلان: بجای جنگ افزار های پلاستیکی، قلم و کتاب بیاورید!

کوکودکان بغلانی که در یک محفل نه گفتن به خرید و فروش جنگ افزار های پلاستیکی گردهم آمده و از تاجران میخواهند بجای وارد کردن این بازیچه ها کتاب و قلم به قیمت ارزان وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محفلی که به این مناسبت در تالار ریاست صحت عامه بغلان راه اندازی شده بود، شمار زیادی از اطفال، اولیای کودکان و فعالان مدنی اشتراک داشتند.

اشتراک کننده گان این محفل از تاجران و دوکانداران میخواهند که از وارد کردن بازیچه های که باعث تخریش اذهان عامه می شود خود داری نمایند.

غلام رسول قانع مسئول شبکه حفاظت از حقوق اطفال بغلان استفاده از سلاح های پلاستیکی و بازیچه های غیر مجاز را از سوی اطفال نگران کننده خوانده می گوید که تداوم اینگونه بازی ها باعث می شود کودکان در آینده خشن و پرخاشگر ببار بیایند.

“خیلی نگران کننده است وقتیکه روزهای عید اطفال بجای بازی های سالم از سلاح های پلاستیکی استفاده می کنند یکی خو باعث میشود اطفال آسیب ببیند و دیگر صداهای وحشتناک بازیچه های انفجاری به روان جامعه تاثیر منفی می گذارد”.

کود

در عین حال کودکانی که درین محفل حضور داشتند از هم قطاران شان خواستند که بجای بازی های بیجا به درس و تعلیم شان بپردازند.

دانشیار یکی ازین کودکان می گوید: کسانیکه اکنون که تفنگ بدوش اند از جمله کودکانی هستند که در گذشته اوقات فراغت شان را با همین ابزار جنگی سپری کرده اند.

به گفته او عاملین این همه نابسامانی ها تجارانی هستند که بخاطر رونق تجارت شان جنگ افزار های کودکانه وارد افغانستان می کنند.

” اگر در گذشته بجای این بازیچه ها قلم وکتابچه وارد می شد اکنون این همه بدبختی و جنگ در کشور ما نمی بود، باید دوکانداران بخاطر آینده اطفال شان تفنگچه و پتاقی نفروشند همین تفنگ بود که وطن ما را خراب کرد اگر تفنگ نمی بود حالا وطن ما از دیگر کشور ها بالا بود”.

این درحالیست که همه ساله ده ها کودک در نتیجه استفاده از همین اسلحه پلاستیکی مجروح می شوند.