کودکان افغانستان در معرض خطرات جدی!

23 اکتبر 2013

اختصاصی خبرگزاری خاورمیانه – بخش اجتماعی

کودکان در افغانستان از جمله اقشار آسیب پذیر این کشور بوده و در حال حاضر تعداد زیادی از آنها به کارهای شاقه و به دور از حقوق اساسی شان، مصروف کار هستند.

پس از بیش از سه دهه جنگ و سقوط رژیم طالبان، گام هایی برای دسترسی کودکان به حقوق شان به ویژه در بخش تعلیم و تربیه برداشته شده است؛ اما کودکان هنوزهم در افغانستان در معرض خطرات جدی قرار دارند.

هرچند زمینه تعلیم و تحصیل برای کودکان و نوجوانان کشور نسبت به سال های گذشته، بهتر و آسان تر شده است؛ اما هنوزهم استفاده از کودکان در کارهای شاقه، تجاوز جنسی و انواع گوناگون خشونت از موارد عمده ای هستند که این قشر جامعه با آن روبرو است.

در کنار این مشکلات، حتی استفاده از کودکان در جبهه جنگ از سوی مخالفان مسلح گزارش شده و در عین حال، به دلیل جنگ و ناامنی در برخی ولایتها، کودکان را از حقوق اولیه شان محروم مانده اند.

اما؛ انواع خشونت ها بالای کودکان افغانستان، از کارهای شاقه گرفته تا تجاوزهای جنسی، عدم دسترسی به حق تعلیم و صحت، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر را به دنبال داشته است.

شمس الله احمدزی، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل به خاورمیانه گفت که در شرایط فعلی و با تمام تلاش نهادهای مربوط، تا حال کودکان افغانستان با ده ها مورد نقض حقوق روبرو هستند.

به باور وی، کودکان کشور در شهرهای بزرگ نیز از حقوق اساسی شان محروم هستند و این روند در روستاهای دوردست، به شکل گسترده ای وجود دارد.

آقای احمدزی یکی از دلایل و موانع عمده برای دستیابی کودکان به حقوق شان را عدم نهایی شدن مسوده قانون کودکان می داند.

وی اظهار داشت که در بیشتر موارد این قشر مهم افغانستان که آینده سازان کشور هستند، قربانی جنگ شده و افزایش تلفات کودکان در حمله های انتحاری و ماین های کنار جاده ای را نیز نگران کننده می داند.

رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در کابل یگانه راه حل برای برطرف شدن موانع در دسترسی کودکان به حقوق شان را نهایی ساختن قانون کودکان از سوی حکومت می داند.

وی از وزارت عدلیه و هیات موظف می خواهد که مکلفیت خود را زودتر انجام دهند تا کودکان کشور بر اساس یک قانون اختصاصی، مورد حمایت مراجع مشخص دولتی قرار گیرند.

پیش از این، مقام های وزارت عدلیه گفته بودند که تلاش ها برای تهیه مسوده قانون کودکان به همکاری اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آغاز شده است.

این مقام ها، در مورد زمان دقیق تهیه این مسوده اظهار نظر نکرده اند؛ اما گفته بودند که تلاش دارند تا این قانون جامع باشد و بخش اعظمی از مشکلات کودکان را حل کند.

این نگرانی ها در حالی ابراز می شوند که بر اساس آمار وزارت معارف، در حال حاضر نزدیک به ده میلیون کودک در کشور به تعلیم دسترسی نداشته و بیش از دو میلیون تن دیگر که بیشتر آنان را دختران تشکیل میدهد نیز به دلایل گوناگون از رفتن به مکتب محروم هستند.

بشر

حقوق

حقوق بشر

کار های شاقه

کودکان

نقض


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.